HISTORIE BROEKSTRAAT 4

 
 

De Broekstraat markeert de scheiding tussen het beekdalmoeras van de Voorste Stroom en de hoger gelegen zandgronden. Gezien prehistorische vondsten en oude kaarten is deze grens al heel lang een aantrekkelijke vestigingsplaats, getuige ook de huidige lintbebouwing aan de Broekstraat en Zandstraat. De aanwezigheid van bebouwing op Broekstraat 4 is op oude kaarten al vanaf de 17de eeuw aangegeven. De aard van de bebouwing is niet precies bekend, maar voor de 2de wereldoorlog stond er een, vermoedelijk 18de eeuwse,  langgevelboerderij haaks op de weg. Deze werd verwoest in 1944 gedurende de oorlog. In 1947 werd de huidige “wederopbouwboerderij” gebouwd (architect Jos Donders).

De Vlaamse schuur wordt voor het eerst op kaarten aangeduid rond 1740.


 

Van boven naar beneden links:

  1. 1. Winter 1958; Broekstraat 4 met Vlaamse schuur nog intact.

  2. 2. Zomer 1951; Luchtfoto Broekstraat 4, let op het huisje op het achtererf.

  3. 3. 1968; Boer van Iersel met aangespannen trekpaard voor de ingang van de Vlaamse schuur.

  4. 4. 2009; restanten Vlaamse schuur.


Rechts:

Gevelsteen met uit vlammen herrijzende Nederlandse leeuw als symbool van de wederopbouw.